• آسمان ایران دوشنبه شهاب باران می‌شود

    آسمان ایران دوشنبه شهاب باران می‌شود

    گروه فناوری الف، 

    کارشناس نجوم با بیان اینکه بارش شهابی برساووشی در آسمان ایران شب دوشنبه به اوج می رسد، بیان کرد: ماه شب یازدهم مانع از رصد شهاب های بارش شهابی برساووشی می شود.