• شعر، زبان رسای محرم است

  شعر، زبان رسای محرم است

  حمزه واقعی*،
 • مرثیه‌سرایی برای عاشورا

  «قصاید ولایی سروش اصفهانی»؛ مریم مرادی؛ کتاب نیستان مرثیه‌سرایی برای عاشورا

  دکتر مریم مرادی، گروه کتاب الف،

  زبان و ادبیات، آینۀ فرهنگ جامعه است و در این بین ادبیات آئینی از گونه‌های مهم در انواع ادبی به شمار می‌آید و نقش مهمی در شناخت فرهنگ و تاریخ ادبیات ادوار مختلف داراست. بررسی اندیشه‌های دینی در آثار ادبی هر دوره در شناخت وضعیت مذهبی و فضای فکری حاکم بر جوامع در زمان‌های مختلف بسیار مؤثر خواهد بود؛ چراکه اعتقادات و باورهای دینی هر عصر در آثار هنری و ادبی آن دوره جلوه‌گر است

 • میراث و مرثیه‌ای برای همه تاریخ