• اروپا هم وارد طرح نهضت ملی مسکن می‌شود؟

    اروپا هم وارد طرح نهضت ملی مسکن می‌شود؟

    گروه اقتصادی الف،

    مذاکرات دولت با شرکتهای چینی، ترک و شرکت‌های اروپایی برای مشارکت ۱۰ درصدی در زمینه انتقال تکنولوژی ساخت در پروژه نهضت ملی مسکن از سوی یک عضو شورای عالی مسکن تایید شده است.