• گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره عملکرد شرکت توتال در پارس جنوبی

    گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره عملکرد شرکت توتال در پارس جنوبی

    گروه اقتصادی الف، 

    مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد: این فرضیه را نمی‌توان رد کرد که عملکرد شرکت توتال در طراحی فازبندی پارس جنوبی، با توجه کامل و بیش از حد متعارف به منافع قطر بوده که در موارد متعددی احتمالا منافع کشور ما را به خطر انداخته است.