• تهران از ابتدای سال چند روز هوای پاک داشته است؟

  تهران از ابتدای سال چند روز هوای پاک داشته است؟

  گروه اجتماعی الف، 

  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت از ابتدای سال ۱۵ روزهوای پاک، ۸۲ روز هوای قابل قبول و ۱۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.

 • هوای تهران ناسالم است

  هوای تهران ناسالم است

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۳۳ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم بود.

 • تداوم آلودگی هوای پایتخت

  تداوم آلودگی هوای پایتخت

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفبت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۳۱ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم بود.

 • تنفس هوای مطلوب در پایتخت

  تنفس هوای مطلوب در پایتخت

  گروه اجتماعی الف، 

  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کیفیت هوای پایتخت امروز (۱۷ تیر ماه) در محدوده قابل قبول است.

 • هوای تهران آلوده است

  هوای تهران آلوده است

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۳۱ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

 • کیفیت قابل قبول هوای تهران/ افزایش دما تا ۳۴ درجه

  کیفیت قابل قبول هوای تهران/ افزایش دما تا ۳۴ درجه

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول است.

 • تداوم آلودگی هوا در پایتخت

  تداوم آلودگی هوا در پایتخت

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۱۰ قرار داشت و هوای تهران به دلیل افزایش غلظت آلاینده ازن همچنان آلوده بود.‌

 • آلودگی هوا در تهران طی ۲۴ ساعت گذشته

  آلودگی هوا در تهران طی ۲۴ ساعت گذشته

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۱۳ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.

 • هوای تهران آلوده شد

  هوای تهران آلوده شد

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۵ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است‌.

 • کیفیت هوای تهران قابل قبول است

  کیفیت هوای تهران قابل قبول است

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است‌.

 • تهران در بهار امسال چند روز هوای پاک داشت؟

  تهران در بهار امسال چند روز هوای پاک داشت؟

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است‌ همچنین در بهار امسال تهران فقط ۱۵ روز هوای پاک داشته است.

 • وضعیت هوای تهران

  وضعیت هوای تهران

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۵ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است‌.

 • هوای تهران آلوده می‌شود

  هوای تهران آلوده می‌شود

  گروه اجتماعی الف، 

  در برخی ساعات امروز کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده می‌شود.

 • تعداد روزهای پاک تهران

  تعداد روزهای پاک تهران

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

 • وضعیت کیفیت هوای تهران

  وضعیت کیفیت هوای تهران

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

 • هوای تهران پاک است

  هوای تهران پاک است

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۴۷ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.

 • کیفیت هوای تهران به مرز آلودگی رسید

  کیفیت هوای تهران به مرز آلودگی رسید

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر بر روی عدد ۹۷ است و هوای تهران در مرز آلودگی قرار گرفت.

 • اولین روز آلوده تهران در سال ۹۹ ثبت شد

  اولین روز آلوده تهران در سال ۹۹ ثبت شد

  گروه اجتماعی الف، 

  اولین روز ناسالم شهر تهران در سال ۹۹ با شاخص ۱۲۰ ثبت شد.

 • هوای تهران در مرز آلودگی

  هوای تهران در مرز آلودگی

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۶ قرار گرفته است و کیفیت هوای تهران در مرزآلودگی قرار دارد.

 • کیفیت هوای تهران قابل قبول است

  کیفیت هوای تهران قابل قبول است

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۲ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

 • تهران از ابتدای سال چند روز هوای پاک ‌داشت؟

  تهران از ابتدای سال چند روز هوای پاک ‌داشت؟

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۷ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است. همچنین تهران از ابتدای سال فقط ۱۴ روز هوای پاک داشته است.

 • ادامه روند افزایشی دمای هوا در تهران

  ادامه روند افزایشی دمای هوا در تهران

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

 • افزایش دمای هوا در پایتخت

  افزایش دمای هوا در پایتخت

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۶ قرار گرفته وکیفیت هوای تهران قابل قبول است.

 • کیفیت هوای تهران قابل قبول است

  کیفیت هوای تهران قابل قبول است

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۴ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

 • هوای تهران مطلوب است

  هوای تهران مطلوب است

  گروه اجتماعی الف، 

  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز (۲۷ فروردین ماه) در شرایط قابل قبول (سالم) است.

 • کیفیت هوای تهران قابل قبول است

  کیفیت هوای تهران قابل قبول است

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

 • کیفیت هوای تهران قابل قبول است

  کیفیت هوای تهران قابل قبول است

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

 • هوای تهران در شرایط قابل قبول

  هوای تهران در شرایط قابل قبول

  گروه اجتماعی الف، 

  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر در شرایط قابل قبول است و پیش‌بینی می‌شود که این شرایط کماکان ادامه داشته باشد.

 • کیفیت هوای تهران قابل قبول است

  کیفیت هوای تهران قابل قبول است

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

 • تنفس هوای پاک در پایتخت

  تنفس هوای پاک در پایتخت

  گروه اجتماعی الف، 

  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت امروز (۱۲ اسفند ماه) در شرایط پاک است.

 • هوای تهران پاک شد

  هوای تهران پاک شد

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوای تهران، در حال حاضر بر روی عدد ۳۰ قرار گرفته و هوای پایتخت پاک است. همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۳۰ قرار داشت و هوای تهران پاک بود.

 • هوای پایتخت آلوده است

  هوای پایتخت آلوده است

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۴ قرار دارد و هوا برای گروه‌های حساس آلوده است.

 • هوای تهران آلوده شد

  هوای تهران آلوده شد

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۹ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

 • هوای پایتخت در مرز آلودگی

  هوای پایتخت در مرز آلودگی

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۰ است و هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد.

 • هوای پایتخت پاک شد

  هوای پایتخت پاک شد

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۶۱ قرار گرفته و هوای تهران در حال حاضر در شرایط قابل قبول است.

 • تداوم آلودگی هوا در تهران

  تداوم آلودگی هوا در تهران

  گروه اجتماعی الف، 

  شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۴ قرار گرفته و هوای پایتخت برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.