• هوای آلوده تهران برای گروه‌های حساس

    هوای آلوده تهران برای گروه‌های حساس

    گروه اجتماعی الف،

    براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز ( ۲۸ اردیبهشت ماه) با آغاز افزایش ترافیک صبحگاهی و کاهش نسبی تندی باد و در نتیجه تجمع ذرات معلق کیفیت هوای تهران در بیشتر مناطق در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرارگرفته است.