• سهم دفاع مقدس از سینما چقدر است؟

    سهم دفاع مقدس از سینما چقدر است؟

    گروه فرهنگی الف، 

    سینمای ایران طی ۳۹ سال گذشته فیلم های متنوعی را در روایت هشت سال دفاع مقدس به تصویر کشیده که بسیاری از آنها از ماندگارترین تولیدات سینمایی است اما سهم دفاع مقدس از کلیت سینمای ایران چقدر است؟!