• داستان خواهر و برادری نام‌آشنا و عجیب

    مروی بر کتاب «حدس‌های وی» / سیمون وی و برادرش: پیوند جنون و نبوغداستان خواهر و برادری نام‌آشنا و عجیب

    پارول سیگال / ترجمۀ: حسین رحمانی، 

    اهالی علوم انسانی سیمون وی را می‌شناسند، فیلسوف، شاعر و قدیسی پرشور که نثر آتشناک و نبوغ اخلاقی او خارق‌العاده است. اما برای ریاضی‌دانان، احتمالاً برادر او شناخته‌شده‌تر است: آندره وی، ریاضیدانی در سطح جهانی که تحقیقاتش در پیشرفت بخش‌های متعددی از علم ریاضی مؤثر بوده است...