• هرج و مرج در فرودگاه دبی/ کنسلی ۱۴۰۰ پرواز در ۵ روز

    هرج و مرج در فرودگاه دبی/ کنسلی ۱۴۰۰ پرواز در ۵ روز

    هرج و مرج در فرودگاه دبی ادامه دارد. فرودگاه بین المللی دبی ۳ روز پس از سیل، همچنان با هرج و مرج ناشی از کنسلی پروازها روبه‌رو است و تلاش برای پاکسازی و بازگشایی باندهای فرودگاه ادامه دارد.