• عوارض ویروس کووید ۱۹ بر سیستم اعصاب

    عوارض ویروس کووید ۱۹ بر سیستم اعصاب

    گروه سلامت الف، 

    عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به عوارض ویروس کووید ۱۹ بر سیستم اعصاب گفت: بیماری کرونا در ۳۰ درصد مبتلایان می‌تواند باعث درگیر شدن سیستم اعصاب مرکزی و محیطی شود.