• سیب زمینی‌هایی که مرگبارند

    سیب زمینی‌هایی که مرگبارند

    گروه اجتماعی الف، 

    بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران با اشاره به این که بافت سبز رنگ زیر پوست سیب زمینی مهمترین محل تجمع سم سولانین است، گفت: مصرف سیب زمینی‌های سبزرنگ باعث مسمومیت افراد می‌شود.