• وضعیت بی‌خانمان‌ها در سیاتل آمریکا

    وضعیت بی‌خانمان‌ها در سیاتل آمریکا

    افزایش هزینه‌های زندگی موجب شده است افراد زیادی در شهر سیاتل آمریکا نتوانند از عهده مخارج برآیند و به زندگی در کنار خیابان روی بیاورند.