• هشدار سونامی در پی فوران آتشفشان اقیانوس آرام

    هشدار سونامی در پی فوران آتشفشان اقیانوس آرام

    گروه ویدئو الف،

    به‌دنبال فوران آتشفشان زیردریایی «تونگا هونگا» در اقیانوس آرام، برای جزایر در اطراف این منطقه از جمله «تونگا» و «فیجی» و همچنین نیوزیلند هشدار سونامی صادر شد. فیلم زیر مربوط به جزیره تونگا است.