• وزیر بهداشت به مجلس فراخوانده شد

    وزیر بهداشت به مجلس فراخوانده شد

    گروه سیاسی الف، 

    وزیر بهداشت برای پاسخگویی به سئوالات چهار نماینده خانه ملت، به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فرا خوانده شد.