• ماجرای قطع سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی چیست؟

    ماجرای قطع سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی چیست؟

      صبح امروز خبری از یکی از مسوولان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منتشر شد که بر اساس آن سهمیه بنزین خودروهای اینترنتی قطع شده است، موضوعی که مربوط به چند ماه گذشته بوده و به تخصیص اعتبار نقدی بر اساس پیمایش مسافت مربوط بوده است.