• واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو چقدر جدی است؟

    واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو چقدر جدی است؟

    گروه اقتصادی الف،

    کمتر از یک ماه قبل موضوع واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران خودرو از سوی وزیر صمت مطرح شد و اندکی پس از آن رئیس سازمان خصوصی سازی سه شرط را برای تحقق این موضوع ضروری دانست. سه شرطی که وزارت صمت هنوز به آن پاسخی نداده و این شرایط، واگذاری را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است.