• تولد خودروی ایرانی- روسی در سن‌پترزبورگ

    تولد خودروی ایرانی- روسی در سن‌پترزبورگ

    گروه اقتصادی الف،

    قرار است ایران و روسیه در تولید خودرو مشترک همکاری کنند؛ البته جزئیات این امر هنوز نهایی نشده اما بر‌اساس آخرین مذاکرات صورت گرفته بین مسئولان ایرانی و روسیه قرار شده، تولید خودروی مشترک، در ایران دنبال شود.