• سن «ماه» چند سال است؟

    سن «ماه» چند سال است؟

    گروه فناوری الف، 

    محققان به تازگی با تجزیه و تحلیل سنگ‌های ماه دریافتند که ماه 4.51 میلیارد سال سن دارد.