• «سند برنامه ملی ترانزیت» تدوین می‌شود

    «سند برنامه ملی ترانزیت» تدوین می‌شود

    عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بر اساس برنامه هفتم «سند برنامه ملی ترانزیت» تدوین خواهد شد، گفت: دولت باید در بحث حمل و نقل ریلی فرصت‌های مشترک با کشورهای همسایه را در ایجاد این کریدورهای استراتژیک و محرک پیشرفت متوازن اقتصادی پیگیری کند.