• چرا در گوش نوزاد اذان می‌گوییم؟

    چرا در گوش نوزاد اذان می‌گوییم؟

    گروه فرهنگی الف، 

    اذان گفتن به گوش نوزاد، یکی از مستحبات متروک سبک زندگی اسلامی است که لابه‌لای گرفتاری‌های روزمره در کم‌تر خانواده‌ای رواج دارد. در حالی که فرد اذان‌گو آن‌قدر اهمیت داشت که هر کس می‌دانست اولین‌بار چه کسی اذان به گوشش گفته است.