• اطلاعات ۳۰ میلیون ایرانی چطور لو رفت؟

    اطلاعات ۳۰ میلیون ایرانی چطور لو رفت؟

    فناوری، 

    با تأیید افشای اطلاعات ۳۰ میلیون کاربر یک شرکت پرداخت الکترونیک، ضرورت راه‌اندازی سامانه‌ای که از خطرات افشای اطلاعات جلوگیری می‌کند، بیش از پیش احساس می‌شود.