• «زخم معده» چیست؟

    «زخم معده» چیست؟

    گروه سلامت الف، 

    فوق تخصص گوارش و کبد گفت: زخم معده در اغلب مواقع علامت ندارد؛ مگر در موقعی که معده خون ریزی کند.