• سلامت قوه قضاییه بر همه نهادهای کشور اثر می‌گذارد

    سید حسن خمینی مطرح کرد:سلامت قوه قضاییه بر همه نهادهای کشور اثر می‌گذارد

    گروه سیاسی الف،

    یادگار امام گفت: اگر قوه قضائیه در یک نظامی از سلامت وافی و کافی برخوردار باشد سایر نهادها هم لاجرم به چنین صفتی متصف می شوند و این نقش بی بدیلی است که هم رضایتمندی مردم را در پی دارد و هم الهی بودن نظام را تضمین می کند.