• همه چیز درباره تغذیه دانش‌آموزان

    همه چیز درباره تغذیه دانش‌آموزان

    گروه سلامت الف، 

    یک کارشناس تغذیه با اشاره به تاثیر مهم تغذیه بر رشد کودکان و نوجوانان، از والدین خواست حساسیت ویژه‌ای در این زمینه داشته و بر تغذیه دانش آموزان در مدارس نظارت داشته باشند.