• هشدار؛ این بیماری از درون شما را می‌خورد!

  هشدار؛ این بیماری از درون شما را می‌خورد!

  گروه سلامت الف، 

  خیلی آرام و بی سرو صدا می‌آید و طی چند سال از درون شما را می‌خورد. آنقدر از درون پوک و توخالی می‌شوید که با یک زمین خوردن ساده از ده جا ترک برمی‌دارید و می‌شکنید! این اتفاق دردناک شاید بعید به نظر برسد، اما دیر یا زود سراغ خیلی از ما می‌آید. خیلی از ماهایی که تحرک کافی نداریم، شیر و لبنیات مصرف نمی‌کنیم و با آفتاب غریبه‌ایم.

 • چند درصد مردم از دردهای استخوانی رنج می‌برند؟

  چند درصد مردم از دردهای استخوانی رنج می‌برند؟

  گروه سلامت الف، 

  رییس مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: نتایج مطالعات ما در چند شهر مختلف نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد مردم از دردهای استخوانی و مفصلی شکایت دارند.