• مجازات حمل سلاح غیر مجاز چقدر است؟

    مجازات حمل سلاح غیر مجاز چقدر است؟

    گروه اجتماعی الف، 

    یک وکیل دادگستری گفت: در کشور ما مقررات سنگینی در خصوص حمل و نگهداری سلاح، قاچاق اسلحه و اقلام تحت کنترل وضع شده است.