• نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی تعیین شد

  نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی تعیین شد

  سیاسی، 

  نمایندگان مجلس، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات) همچنین اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را مشخص کردند.

 • سقف معافیت مالیاتی حقوق در لایحه بودجه

  سقف معافیت مالیاتی حقوق در لایحه بودجه

  گروه اقتصادی الف، 

  سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، سالانه مبلغ ۴۸ میلیون تومان یعنی ماهانه ۴ میلیون تومان پیش بینی شده است.

 • سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده مشخص شد

  سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده مشخص شد

  گروه اقتصادی الف، 

  براساس جزئیات پیش نویس لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان دولتی و خصوصی، بطور سالانه ۴۸ میلیون تومان در نظر گرفته شد.