• هشدار؛ سفید شدن زبان نشانه این بیماری‌هاست!

    هشدار؛ سفید شدن زبان نشانه این بیماری‌هاست!

    سلامت،

    در موارد نادر سفید شدن رنگ زبان ممکن است نشانه بیماری‌های جدی‌ مانند عفونت یا سرطان اولیه باشد. به همین دلیل باید مراقب دیگر علائم خود باشید و اگر طی چند هفته برطرف نشد بهتر به پزشک مراجعه کنید.