• رئیسی فردا به کرج می‌رود

    رئیسی فردا به کرج می‌رود

    معاون اجرایی رئیس جمهور از سفر سید ابراهیم رئیسی به استان البرز برای افتتاح چندین طرح و پروژه مهم و دیدار با مردم این استان در روز جمعه خبر داد.