• تردید دولت در سفر به نیویورک

    تردید دولت در سفر به نیویورک

    گروه سیاسی الف، 

    سفر مقامات کشورمان به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هنوز قطعی نیست.