• روزگار بلاخیز و روشنفکران خانه بدوش

  «سفر دریایی با دن‌کیشوت»؛ توماس مان؛ ترجمه محمود حدادی؛ نشر نوروزگار بلاخیز و روشنفکران خانه بدوش

  حمیدرضا امیدی‌سرور، 

  هیتلر در یکی از بدترین دوره‌های اقتصادی آلمان، با سازوکاری کاملا دموکراتیک توسط مردم انتخاب شد. اما همین که به قدرت رسید، همه ی توان خود را برای از بین بردن تمام نشانه‌های همین دموکراسی بکارگرفت. توفیق برنامه‌های اقتصادی او با توجه به تحریک احساس همبستگی و غرور ملی آلمان ها، زیر پرچم سوسیال ناسیونالیسم، اگرچه بهبودی از منظر اقتصادی همراه داشت، اما همین مقبولیت باعث شد پایه های دیکتاتوری جدید مستحکم شود

 • به کدام کشورها دریایی می‌توان سفر کرد؟

  به کدام کشورها دریایی می‌توان سفر کرد؟

  گروه اقتصادی الف، 

  ایران با ۱۲ کشور مرز آبی یا دریایی دارد اما فقط به دو کشور امارات و کویت با کشتی می‌توان سفر کرد.