• هر که زورش بیش، حقوق و مزایایش بیشتر !

  هر که زورش بیش، حقوق و مزایایش بیشتر !

  بی‌عدالتی در دریافتی کارکنان فارغ از آنچه در احکام آمده، سبب گسترش و عمیق شدن احساس بی‌عدالتی در بین کارکنان و جامعه شده است.

 • وظایف این وزارتخانه بیش از حد زیاد است

  وظایف این وزارتخانه بیش از حد زیاد است

  برآیند این وضعیت آن است که در انتصاب مدیران این مجموعه‌های معمولا تخصصی شایسته گزینی نسبی صورت نگرفته و مشکلات ساختاری و نیروی انسانی این مجموعه‌ها روز به روز بیشتر شده نهایتا به خروج نیروهای متخصص و خالی شدن وزارتخانه از نیروی باکیفیت و متخصص و متعهد می‌گردد.

 • در انتصابات، علی وار باشیم

  در انتصابات، علی وار باشیم

  گروه تعاملی الف،

  امیرالمؤمنین(ع) در نامه به مالک اشتر، يكي از شرایط واگذاری مسئولیت‌ها را «كفايت» مي‌داند و مي‌فرمايد: «اي مالك در بكارگيري کارمندان و كارگزاراني كه بايد زير نظر تو كار كنند هیچ گونه واسطه و شفاعتي را نپذير مگر شفاعت «كفايت» و امانت را.