• پشت صحنه نمایش رادیویی مهاجرین خاک سرخ

    پشت صحنه نمایش رادیویی مهاجرین خاک سرخ

    گروه عکس الف، 

    «مهاجرین خاک سرخ» عنوان یکی از سریال‌های رادیویی ویژه ماه محرم است که تولید آن از صبح امروز يکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ در رادیو نمایش آغاز شده و قرار است طی ۱۰ قسمت در ایام ماه محرم پخش شود.