آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • جلیقه زردهای فرانسه بازهم به خیابان آمدند

    جلیقه زردهای فرانسه بازهم به خیابان آمدند

    گروه جهان الف، 

    معترضین به سیاست های اقتصادی دولت فرانسه امروز شنبه بار دیگر با تجمع در خیابان های اصلی پاریس و سایر شهرهای این کشور، اعتراضات خود را از سر گرفتند.