• ممنوعیت مصاحبه برای رفیعی و رحمتی؟

    ممنوعیت مصاحبه برای رفیعی و رحمتی؟

    گروه ورزشی الف، 

    رحمتی، رفیعی و روح الله باقری در مراسم جشن رونمایی از پیراهن شهر خودرو بعد از مواجه با پرسش های خبرنگاران از ممنوع المصاحبه بودن خودشان توسط باشگاه خبر دادند.