• سرقت کارمند متخلف بانک از حساب سالخوردگان

    سرقت کارمند متخلف بانک از حساب سالخوردگان

    گروه اجتماعی الف، 

    رییس پلیس فتا فارس، از سرقت فردی که نیروی شرکتی یکی از بانک‌های شهرستان اوز در جنوب فارس بود از حساب افراد سالخورده به بهانه کمک خبر داد.