• سرقت برق آسای موبایل!

    سرقت برق آسای موبایل!

    گروه ویدئو الف،

    سارقان موتورسوار اقدام به سرقت تلفن همراه یک زن در مشهد کردند.