• افزایش ۷ درصدی سرعت متوسط خودروها

    افزایش ۷ درصدی سرعت متوسط خودروها

    گروه اجتماعی الف، 

    گزارش‌های استخراج‌شده در خصوص نتایج طرح کنترل آلودگی هوا نشان می‌دهد که این طرح توانسته بر کاهش ترافیک در معابر شهر به ویژه در محدوده‌های ترافیکی موثر باشد.