• پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به برخی سربازان

    پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به برخی سربازان

    گروه اجتماعی الف، 

    مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی سربازان ستاد کل از ایجاد باشگاه ماهرسان و پرداخت وام‌های ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی برای اشتغال، ازدواج و خرید لوازم خانگی به سربازان ماهر منقضی خدمت خبر داد.