• «بی‌بی مریم» را بیشتر بشناسیم

  «بی‌بی مریم» را بیشتر بشناسیم

  گروه فرهنگی الف، 

  استمرار نام انسان و شخصیت‌ها در گذرگاه پررفت و آمد تاریخ مستلزم پیشرو بودن و ساختارشکنی‌های دوران زندگی افراد است. در این بین،جاودانگی اسامی اشخاص فقط به مردان اختصاص نداشته است بلکه زنان نیز با فعالیت هایشان توانسته‌اند از اثربخش‌ترین عناصر تاریخی یک قوم یا کشور شناخته شوند. زنانی که علیه تفکر نادرست جامعه قد علم کرده‌ و اراده‌های مردانه را در راستای پرچمداری و سرافرازی ایران به خود میخکوب کرده‌اند.

 • امروز همه «بی‌بی مریم» را می‌شناسند

  امروز همه «بی‌بی مریم» را می‌شناسند

  گروه فرهنگی الف، 

  بازیگر سریال «بانوی سردار» گفت: معتقدم که باید بی‌بی مریم از لهجه استفاده می‌کرد و حتی باید از ته لهجه و آهنگی از این لهجه بهره می‌برد که این اتفاق در این سریال نیفتاد.