• توضیحات سردار کمالی درباره سامانه سرباز ماهر

    توضیحات سردار کمالی درباره سامانه سرباز ماهر

    گروه اجتماعی الف، 

    سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی گفت: سومین هدف سربازی بحث کادرسازی، توانمندسازی و مهارت‌آموزی برای نظام است که با ایجاد قرارگاه مهارت آموزی سعی در محقق کردن این هدف را داریم.