• آب در سد کرخه از تراز نیروگاهی فراتر رفت

    آب در سد کرخه از تراز نیروگاهی فراتر رفت

    رئیس حوضه آبریز کرخه گفت: در مجموع طی سامانه‌های بارشی از ۲۷ اسفند تا ۱۲ فروردین ۵۱۰ میلیون متر مکعب آب به سد کرخه رسیده که ۴۰ درصد کل آورد در ۷ ماه گذشته است.