• سامانه جدید بارشی از پنجشنبه در تهران

    سامانه جدید بارشی از پنجشنبه در تهران

    گروه اجتماعی الف، 

    مدیرکل هواشناسی تهران از ورود سامانه جدید بارشی در روز پنجشنبه خبر داد و گفت: این بارش‌ها تا اواسط هفته آینده ادامه دارد.