• کارگردان سریال را خودم انتخاب کردم

    کارگردان سریال را خودم انتخاب کردم

    گروه فرهنگی الف،

    پیشنهاد من به تهیه‌کنندگان این بود که با گودرزی می‌شود یک ساخت ایران خوب ساخت و آنها هم قبول کردند و وقتی برای قرارداد رفتیم، متاسفانه محمدرضا گلزار سر کار دیگری بود و نتوانست با ما همراه شود ولی جای رضا واقعا خالی است.