• زنانه شدن سالمندی در کشور آغاز شده است

    مدیرکل جمعیت وزارت بهداشت:زنانه شدن سالمندی در کشور آغاز شده است

    گروه اجتماعی الف،

    مدیرکل جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: زنانه شدن سالمندی در کشور آغاز شده و باید سیستم های حمایتی به درستی برای مواجهه با این پدیده تبیین شود.