• پیش‌بینی زمان مرگ ممکن شد؟

    پیش‌بینی زمان مرگ ممکن شد؟

    مهتاب جهاندار، گروه فناوری الف، 

    پژوهشگران توانستند با انجام آزمایشات بر روی ۱۴ ماده که عناصر سرنوشت‌ساز نام دارند زمان مرگ را پیش‌بینی کنند. این پیش‌بینی‌ها در ۸۳ درصد آزمایشات پژوهشگران انجام گرفته‌اند.