• راه‌اندازی کامل رآکتور اراک تا سال ۱۴۰۰

    راه‌اندازی کامل رآکتور اراک تا سال ۱۴۰۰

    گروه سیاسی الف، 

    دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: تا دو هفته آینده مدار ثانویه رآکتور در حال بازطراحی اراک راه‌اندازی خواهد شد و تا سال ۱۴۰۰ کاملا رآکتور اراک راه‌اندازی می‌شود.