• خطر ریزش سنگ در جاده کرج-چالوس

    خطر ریزش سنگ در جاده کرج-چالوس

    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز با اشاره به هشدار هواشناسی گفت: احتمال ریزش سنگ و بروز حادثه در جاده کرج-چالوس وجود ندارد.