• ثروتمندترین خانواده جهان با پولشان چه کردند؟

    ثروتمندترین خانواده جهان با پولشان چه کردند؟

    گروه جهان الف، 

    پشت سر ثروتمندترین خانواده دنیا شایعه زیاد بوده و هست؛ البته خیلی‌هایشان هم درست از آب درآمده‌اند! مهم‌ترین شایعه اینکه دنبال تسلط بر دنیا هستند. «روچیلد»ها کارهای شگفتی انجام می‌دهند و این کارها را با قدرت «پول» انجام می‌دهند.