آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • با این میوه، ۳ روزه ۳ کیلو لاغر شوید!

    با این میوه، ۳ روزه ۳ کیلو لاغر شوید!

    گروه سلامت الف، 

    لاغر شدن وقتی درست است که مواد مورد نیاز بدن هم تامین شود. لاغری با این میوه برایتان بسیار مفید است و با این میوه 3 روزه 3 کیلو لاغر می شوید!